9 บทสวดมนต์พระคาถาโบราณของ “หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ”

หากพูดถึงคาถาอาคมคือกวีนิพนธ์คำสอนของพระพุทธศาสนากวีนิพนธ์มัดคำที่นำมาขับร้องเพื่อท่องบทสวดมนต์หรือข้อความที่เชื่อว่าท่องบ่นหรือเสกแล้วศักดิ์สิทธิ์ วันนี้ได้นำ 9 บทสวดมนต์โบราณของ “หลวงพ่อเงินพุทธโชติ” มาให้ทุกท่านได้อ่านและศึกษา

หลวงพ่อเงินพุทธโชติวัดบางคลานพิจิตรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีต แม้แต่ “เสด็จเตี่ย” ยังต้องเดินทางไปพบเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ การศึกษาเรื่องที่จะสามารถพบกับพลังเหนือธรรมชาติต่างๆมากมายเขาเป็นที่เคารพนับถือของคนจำนวนมาก วัตถุมงคลมีราคาค่อนข้างแพงและหายาก เป็นที่รักของทุกคน และแม้แต่รูปถ่ายที่ไม่ได้ถูกปลุกปั่นก็เต็มไปด้วยพลัง ในแง่ของคาถาในแต่ละบทล้วนผ่านการใช้งานมาแล้วหลายผล สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอน

คาถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิจิตรประกอบด้วยพระเดชพระคุณ ป้องกันภัยแคล้วคลาดปลอดภัยมีเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

1 คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุเม

2 คำบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคำบูชา

อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ วันทามิ อาจาริยัญจะ หิรัญญะ นามะกัง ถิรัง สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง อิทธิ มันตัง วะสาทะรัง (สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ ธัมมัง จิตตัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ สังฆัง จิตตัง มะมะ เงินทองไหลมา นะชาลี ติ ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม)

3 คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะ พุทธัง อะระหังเมตตาจิต นะ ธัมมัง อะระหังเมตตาจิต นะ สังฆัง อะระหังเมตตาจิต เอหิพุทธัง ปิยังมะมะ ผู้คนไหลมานะชาลิติ เอหิธัมมัง ปิยังมะมะ ข้าวของไหลมานะชาลิติ เอหิสังฆัง ปิยังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลิติ ฉิมพลี จะ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

4 คาถาหลวงพ่อเงิน (สำหรับคงกระพัน) ให้ตั้ง นะโมฯ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

พระพุทธัง พระเจ้าคงหนัง พระธัมมัง พระเจ้าคงเนื้อ พระสังฆัง พระเจ้าคงกระดูก โอม เพชรคงคา ตรีคงสวาหะ

5 คาถาหลวงพ่อเงิน (เวลาเดินทางไปไหนให้ใช้ภาวนา) ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

” สุสูสัง อะระหัง ภคะวา “

6 คาถาหลวงพ่อเงิน (สำหรับเมตตา) ว่าดังนี้

” มัคคะยาเทวัง “

7 คาถาหลวงพ่อเงิน (ฉบับย่อ) ให้ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะเงินมีมา นะชาลีติ นะเงินไหลมา นะชาลีติ (๙ จบ)

8 มนต์มหาจินดา ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

จิตตะกัง จิตตะโร มาจิตตังมะมะ จิตติสุหิ จิตติมานิมานิมา อิสัพเพชะนา ก็มาจิตติ อิติพหูชะนา อิมะนุสสา ก็มาแห่งใจมนุษย์ก็มา สิตะอิทะอิอัง ไตรอุสุ พระราชา วิหลุดสุดยอดสอดอินทราชัย พุทธาครารอด สอดพระพุทธา สุขังหิรัญญังวา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ

9 พระคาถาอโหสิกรรมแผ่เมตตา ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

” พุทโธ กัมมัฏฐาโม กรรมมะจุติ สัมพุทโธ “

เป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานได้สวดทุกวันก่อนออกบิณฑบาต ว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาให้สัตว์โลกด้วย

เวลาท่องหรือใช้คาถาใด ๆ ทุกบทต้องตั้ง “นะโม” สามจบก่อนจึงจะใช้คาถานั้นได้ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ที่จิตที่ตั้งอกตั้งใจเท่านั้น และที่สำคัญถือความดี 5 ประการการสร้างบุญจะช่วยคุ้มครองเราตลอดไป