คาถาบูชา หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

หลวงพ่อเงินวัดบางคลานทุกรุ่นมีประสบการณ์ดีด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายผู้ที่มีความศรัทธาในหลวงพ่อเงิน. อยากมีไว้ในครอบครองพระหลวงพ่อเงินไม่จำเป็นต้องทันท่านปลุกเสกเสมอไป ขอให้ผู้ประกอบพิธีเจตนาดีสร้างบารมี ผู้คนที่ศรัทธาหลวงพ่อเงินมีให้เห็นกันทั่วหน้า ต่อไปนี้เป็นคาถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

(ให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา)

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ

สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ

สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ

ฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุเม

วันบูชาหลวงพ่อเงินคือวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ด้วยดอกบัวหรือดอกมะลิ 9 ดอกใบพลู 3 ดอกธูป 9 ดอกเทียน 1 คู่อธิษฐานขอให้พระคุณหลวงพ่อเงินคุ้มครอง ปกป้องอันตรายจากมิจฉาชีพ ตลอดจนค้าขายดีที่สุดมีเมตตาพุทธคุณของหลวงพ่อเงินเป็นที่รู้จักเคารพนับถือของคนทั่วไป โดยเฉพาะวัตถุมงคลเช่นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมและขี้ตาพิมพ์จอบใหญ่ (ไข่ปลา) จอบเล็กตะกรุดและน้ำมนต์เป็นต้น

คำบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

(ให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคำบูชา)

อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ

วันทามิ อาจาริยัญจะ หิรัญญะ นามะกัง ถิรัง สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง อิทธิ มันตัง วะสาทะรัง

(สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ ธัมมัง จิตตัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลี ติ สิทธิ สังฆัง จิตตัง มะมะ เงินทองไหลมา นะชาลี ติ ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม)

คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

(ให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา)

นะ พุทธัง อะระหังเมตตาจิต

นะ ธัมมัง อะระหังเมตตาจิต

นะ สังฆัง อะระหังเมตตาจิต

เอหิพุทธัง ปิยังมะมะ ผู้คนไหลมานะชาลิติ

เอหิธัมมัง ปิยังมะมะ ข้าวของไหลมานะชาลิติ

เอหิสังฆัง ปิยังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลิติ

ฉิมพลี จะ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

คาถาหลวงพ่อเงิน (ฉบับย่อ)

ให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะเงินมีมา นะชาลีติ

นะเงินไหลมา นะชาลีติ

(9 จบ)

คาถาหลวงพ่อเงิน (สำหรับคงกระพัน)

ให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

พระพุทธัง พระเจ้าคงหนัง

พระธัมมัง พระเจ้าคงเนื้อ

พระสังฆัง พระเจ้าคงกระดูก

โอม เพชรคงคา ตรีคงสวาหะ

คาถาหลวงพ่อเงิน เวลาเดินทางไปไหนให้ใช้ภาวนา

(ให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา)

” สุสูสัง อะระหัง ภคะวา “

คาถาหลวงพ่อเงิน สำหรับเมตตา ว่าดังนี้ ” มัคคะยาเทวัง “

คาถาหลวงพ่อเงิน (ฉบับย่อ)

ให้ตั้ง นะโมฯ 3 จบ แล้วสำรวมจิตกล่าวคาถา

นะเงินมีมา นะชาลีติ

นะเงินไหลมา นะชาลีติ

(9 จบ)

พระคาถาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเพื่อนำมาฝากทุกท่านนาฬิการุ่นนี้ประกอบไปด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยแคล้วคลาดปลอดภัยมีเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายเจริญรุ่งเรืองและอื่น ๆ ส่วนคุณผู้อ่านจะสะดวกในการใช้คาถาอะไรก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณ